Úvod

                                                                                
Stránky ČRS MO Frýdek-Místek

Vítejte na stránkách Českého rybářského svazu MO Frýdek-Místek.

Na tomto místě se budeme snažit přiblížit rybářskou problematiku na území Frýdku-Místku široké veřejnosti.

Zároveň bychom byli rádi, aby tyto stránky sloužily jako nástěnka aktualit z dění v naší místní organizaci Frýdek-Místek 

 

UPOZORNĚNÍ !!!!

Poslední termín pro úhradu členských příspěvků /čl. známek/ pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání Republikové rady.

 

 Prodej povolenek a čl. známek  přes okénko kanceláře MO ČRS F-M. Vstup do budovy jednotlivě /vždy jeden člen/ s rouškou  a po ošetření rukou připravenou desinfekcí. Před budovou dodržovat 2m rozestupy. Připravte si přesnou finanční částku dle ceníku pro rychlejší odbavení. 

Otevírací doba úterý od 9.00-11.30 hod., čtvrtek 14.00-16.30 hod. 

Červenec a srpen jen ve čtvrtek 14.00-16.30

Do odvolání byly zrušeny  rybářské kroužky dětí a připravované akce pro děti.

 

                       Termíny rybářských zkoušek nových členů:

9.1., 13.2., 12.3., 9.4, 7.5., 11.6., 10.9., a 8.10. 2020 vždy v 15.30 hod. v budově MO ČRS Frýdek – Místek.

image001

Úřední hodiny  kanceláře MO Frýdek-Místek

 Úterý  9.00-11.30hod a čtvrtek od 12.00-16.30 hod.

Čevenec a srpen  úřední hodiny jen ve čtvrtek 12.00-16.30 hod 

INFORMÁTOR 2019-20

 Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

(zdroj:www.rybsvaz.cz)