Úvod

                                                                                
Stránky ČRS MO Frýdek-Místek

Vítejte na stránkách Českého rybářského svazu MO Frýdek-Místek.

Na tomto místě se budeme snažit přiblížit rybářskou problematiku na území Frýdku-Místku široké veřejnosti.

Zároveň bychom byli rádi, aby tyto stránky sloužily jako nástěnka aktualit z dění v naší místní organizaci Frýdek-Místek.

 

UPOZORNĚNÍ

Prodej tolstolobiků 1 kg 45,-Kč na líhni pod přehradou Olešná St. 19.10 od 12.00 do 16.00hod., So 22.10.2016 od 10.00hod. do 16.00 hod. neděle 23.10. od 9.00 do 14.00hod.

Po dobu spuštění hladiny pro odtěžování nánosů z přehrady Olešná se dočasně ruší  níže uvedené zákazy rybolovu na revíru Olešná 2A.

Na levém břehu v  přístavišti jachetního oddílu TJ Sokol Palkovice – vyznačeno tabulemi

od 1.5. do15.9. od 8.00 do 19.00 hodin lov ryb zakázán. Na pravém břehu nádrže  – od restaurace

Stará rybárna včetně půjčovny loděk – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

Na revírech  Baštice 1A  a Olešná 2A se ruší  hájení kapra obecného od 15.10. do 31.12. včetně.  V tomto období bude hájení ryb dle zák. č.99/2004 Sb a vyhl. 197/2004 Sb.

 Tisková zpráva MZ k RL

Tisková zpráva ČRS k RL

Krátkodobé RL

 

Informátor č.22 - klikni na Informátor a ten se zobrazí

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

(zdroj:www.rybsvaz.cz)