Úvod

                                                                                
Stránky ČRS MO Frýdek-Místek

Vítejte na stránkách Českého rybářského svazu MO Frýdek-Místek.

Na tomto místě se budeme snažit přiblížit rybářskou problematiku na území Frýdku-Místku široké veřejnosti.

Zároveň bychom byli rádi, aby tyto stránky sloužily jako nástěnka aktualit z dění v naší místní organizaci Frýdek-Místek 

 

Odložení povinnosti úhrady čl. příspěvku – Pdf

UPOZORNĚNÍ

S účinností od 17.3.2020 se ruší do odvolání úřední hodiny kanceláře MO ČRS F-M. O znovuzavedení úředních hodin budete informováni na našich webových stránkách.

Rovněž tak byly zrušeny  do odvolání rybářské kroužky dětí a připravované akce pro děti.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, kdy jsou zakázány veřejné i soukromé akce s účastí nad 30 lidí se členská schůze MO ČRS F-M přesouvá na pozdější termín. O datu konání schůze budou zvolení delegáti včas informováni výbory jednotlivých MS a na našich webových stránkách.

předseda MO ČRS F-M  Petr Zezulčík

                       Termíny rybářských zkoušek nových členů:

9.1., 13.2., 12.3., 9.4, 7.5., 11.6., 10.9., a 8.10. 2020 vždy v 15.30 hod. v budově MO ČRS Frýdek – Místek.

Termín rybářských zkoušek, který se měl konat dne 9.4.2020 se ruší.

image001Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 4. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vítězslava Nezvala 1437, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč na podporu mládeže k rybářským aktivitám a ke vztahu k přírodě, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Úřední hodiny  kanceláře MO Frýdek-Místek

Každé úterý a čtvrtek vždy od 10.00 -12.00 hod. a od 15.00 – 17.00 hod.   První úterý v měsíci odpoledne úřední hodiny nejsou. Čevenec a srpen  úřední hodiny jen v úterý.

INFORMÁTOR 2019-20

 Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

(zdroj:www.rybsvaz.cz)