Revíry mimopstruhové

Popis revírů platný od roku 2017

471 174 Olešná 2 – MO Frýdek-Místek                    10 km  3 ha

Přítok Ostravice – Odry. Od mostu železniční vlečky Biocel Paskov k.ú. Paskov až k tělesu hráze

údolní nádrže Olešná včetně odlehčovacího náhonu Ostravice. Celý revír je CHRO -lov ryb zakázán.

471 077  Olešná 2A – MO Frýdek-Místek                                           74,5 ha

Revír tvoří:

Vodní nádrž Olešná                  v k.ú.  Frýdek-Místek                    74,5 ha

Od tělesa hráze nádrže až k tabulím na přítoku nádrže, označujícím konec revíru.

Součástí revíru je biologický rybník Rehánek v k. ú. Místek 0,5 ha.

Na pravém a levém břehu nádrže od betonového mostu až k tabulím je chráněná rybí  oblast –  lov ryb zakázán.

Na levém břehu v  přístavišti jachetního oddílu TJ Sokol Palkovice – vyznačeno tabulemi

od 1.5. do15.9. od 8.00 do 19.00 hodin lov ryb zakázán.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 002  BAŠTICE 1A – MO  Frýdek-Místek               32 ha

Revír tvoří:

Vodní nádrž  Baška                           v k. ú.  Baška           32 ha

(GPS 49°38’54.44“N, 18°22’30.034“E)

Od tělesa hráze až k silničnímu mostu Skalice – Baška na konci vzdutí nádrže. Zákaz lovu ryb platí v úseku oploceného objektu Povodí Odry  u vypouštěcího zařízení – vyznačeno tabulemi(výška vodní hladiny v nádrži nerozhoduje).  V obecném zájmu je zákaz rybolovu od 1.7. do 31.8. včetně od 9 do 19 hodin na vyznačené pláži – vyznačeno tabulemi. V obecném zájmu platí zákaz rybolovu z ostrova situovaného uprostřed vodní nádrže- vyznačeno tabulemi.                                  

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.